فهرست

شهرستان بويين و مياندشت

ويژه برنامه گرامي‌داشت روز شعر و ادب فارسي برگزار شد
به همت اداره کتابخانه‌های عمومی بوئین و میاندشت؛

ويژه برنامه گرامي‌داشت روز شعر و ادب فارسي برگزار شد

ويژه برنامه گرامي‌داشت روز شعر و ادب فارسي و بزرگداشت استاد شهريار به ميزباني كتابخانه هاي عمومي شهرستان بويين مياندشت برگزار شد

1 /7/ 1400
مشاهده
برگزاری برنامه‌هاي فرهنگي متنوع ويژه سوگواره حسيني
به همت اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان بويين مياندشت؛

برگزاری برنامه‌هاي فرهنگي متنوع ويژه سوگواره حسيني

در راستاي گرامي‌داشت سوگواره حسيني برنامه‌هاي فرهنگي متنوع به همت كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان بويين مياندشت برگزار شد.

2 /6/ 1400
مشاهده