فهرست

شهرستان بويين و مياندشت

جذب مخاطبین جوان و نوجوان به مطالعه و کتابخوانی و داشتن ایده و نگاه نو در این عرصه ضروری است
فرماندار شهرستان بویین میاندشت:

جذب مخاطبین جوان و نوجوان به مطالعه و کتابخوانی و داشتن ایده و نگاه نو در این عرصه ضروری است

چهارمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بویین میاندشت در سال جاری به ریاست فرماندار و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

10 /11/ 1401
مشاهده
فعالیت های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی شهرستان بویین میاندشت برگزار شد
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و در راستای ترویج فرهنگ مطالعه؛

فعالیت های متنوع فرهنگی در کتابخانه های عمومی شهرستان بویین میاندشت برگزار شد

فعالیت های متنوع فرهنگی به مناسبت هفته کتاب به همت کتابخانه های عمومی شهرستان بویین میاندشت برگزار شد.

9 /9/ 1401
مشاهده