فهرست

شهرستان برخوار

برنامه‌هاي متنوع فرهنگي  در كتابخانه عمومي شهيد رنجكش محسن آباد برگزار شد
با حضور كودكان و نوجوانان؛

برنامه‌هاي متنوع فرهنگي در كتابخانه عمومي شهيد رنجكش محسن آباد برگزار شد

برنامه‌ها و فعاليت‌هاي متنوع فرهنگي ويژه گروه سني كودك و نوجوان در كتابخانه عمومي شهيد رنجكش محسن آباد برگزار شد.

10 /3/ 1402
مشاهده
تقدیر از معلمان و مدیران فعال در حوزه کتاب و کتابخوانی در شهرستان برخوار
به مناسبت گرامیداشت هفته معلم صورت گرفت؛

تقدیر از معلمان و مدیران فعال در حوزه کتاب و کتابخوانی در شهرستان برخوار

به مناسبت گرامیداشت هفته معلم از زحمات معلمان و مديران فعال در حوزه كتاب و كتابخواني در شهرستان برخوار تقدير شد.

20 /2/ 1402
مشاهده