فهرست

شهرستان برخوار

ويژه برنامه «نغمه عاشورايي» برگزار شد
به همت اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان برخوار؛

ويژه برنامه «نغمه عاشورايي» برگزار شد

ويژه برنامه «نغمه عاشورايي» به همت اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان برخوار برگزار شد.

30 /6/ 1400
مشاهده
نشست«قرار عاشقي با كاروان عشق» برگزار شد
به همت اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان برخوار؛

نشست«قرار عاشقي با كاروان عشق» برگزار شد

نشست«قرار عاشقي با كاروان عشق» به ميزباني اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان برخوار برگزار شد.

29 /6/ 1400
مشاهده