فهرست

شهرستان اصفهان

اولین جلسه مسئولین کتابخانه‌های عمومی شهرستان اصفهان برگزار شد
با محوریت سیزدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی؛

اولین جلسه مسئولین کتابخانه‌های عمومی شهرستان اصفهان برگزار شد

اولین جلسه مسئولین کتابخانه‌های عمومی شهرستان اصفهان با محوریت سیزدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار شد.

22 /2/ 1403
مشاهده
 فعالیت‌های فرهنگی در کتابخانه عمومی شهید مفتح برگزار شد
به مناسبت گرامیداشت روز معلم؛

فعالیت‌های فرهنگی در کتابخانه عمومی شهید مفتح برگزار شد

همزمان با گرامیداشت روز معلم فعالیت‌های فرهنگی در کتابخانه عمومی شهید مفتح برگزار شد.

21 /2/ 1403
مشاهده