فهرست

شهرستان اردستان

نمایشگاه نقاشی ابر و باد در کتابخانه حضرت سجاد (ع) اردستان دایر شد
به مناسبت فرارسیدن دهه کرامت؛

نمایشگاه نقاشی ابر و باد در کتابخانه حضرت سجاد (ع) اردستان دایر شد

به مناسبت فرارسیدن دهه کرامت نمایشگاه نقاشی ابر و باد در کتابخانه حضرت سجاد (ع) اردستان دایر شد.

26 /2/ 1403
مشاهده
 برنامه‌هاي متنوع فرهنگي در كتابخانه‌های مجمر زواره‌اي و امام حسن مجتبي (ع) شهرستان اردستان برگزار شد
با حضور علاقه‌مندان به كتاب و كتابخواني؛

برنامه‌هاي متنوع فرهنگي در كتابخانه‌های مجمر زواره‌اي و امام حسن مجتبي (ع) شهرستان اردستان برگزار شد

برنامه‌هاي متنوع فرهنگي با حضور علاقه‌مندان به كتاب و كتابخواني در كتابخانه‌های مجمر زواره‌اي و امام حسن مجتبي (ع) شهرستان اردستان برگزار شد.

14 /1/ 1403
مشاهده