فهرست

شهرستان اردستان

 كتاب« پرسش و پاسخ هاي مهدويت در دوران ظهور» جمع‌خوانی شد
به همت اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان اردستان؛

كتاب« پرسش و پاسخ هاي مهدويت در دوران ظهور» جمع‌خوانی شد

تاب« پرسش و پاسخ هاي مهدويت در دوران ظهور» به همت اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان اردستان جمع‌خوانی شد.

24 /7/ 1400
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان اردستان برگزار شد
با ریاست فرماندار؛

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان اردستان برگزار شد

دومین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان اردستان در سال جاری با ریاست فرماندار برگزار شد.

24 /7/ 1400
مشاهده