امام و رهبریشعار سال
رحمه للعالمین

فهرست

اخبار برگزيده

تازه‌ترين اخبار

گزارش تصويري

اخبار شهرستان‌ها

برگزاري فعاليت‌هاي فرهنگي متنوع در كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان اصفهان
به مناسبت هفته گرامي‌داشت كتاب،كتابخواني و كتابدار؛

برگزاري فعاليت‌هاي فرهنگي متنوع در كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان اصفهان

 اهداي بيش از هزار نسخه كتاب به كتابخانه عمومي بانو واليه شجاع گلپايگان
در راستاي جشنواره بحار كتاب، انوار دانايي صورت گرفت؛

اهداي بيش از هزار نسخه كتاب به كتابخانه عمومي بانو واليه شجاع گلپايگان

با كتابداران

گزارش

گفت و گو

اولين هفته كتاب بدون حضور مراجعان طاقت فرساست
مسئول کتابخانه عمومي ولي عصر (عج) شهرستان اصفهان:

اولين هفته كتاب بدون حضور مراجعان طاقت فرساست

يادداشت و پيام

انتصاب

اطلاعيه

تبريك

تسليت

اخبار شهرستان‌ها

 • آران و بیدگل
 • اردستان
 • اصفهان
 • برخوار
 • بويين و مياندشت

برنامه كتابخانه‌ها در هفته پيش ‌رو

پيوندهای كاربردی

 • نورسیده ها
 • منشورات
 • فرم مشارکت های مردمی و سازمانی
 • درخواست مجوز کتابخانه عمومی
 • آمایش سرزمینی کتابخانه های عمومی

كتاب‌خوان ماه

بازتاب اخبار