فهرست

شهرستان مباركه

در راستاي ترويج فرهنگ اهدای كتاب و كتابخواني؛ 209 جلد كتاب توسط انتشارات فرهنگ اسلامي، ماهواره (طرح بابا كتابي) و انجمن آثار و مفاخر ايران اهدا شد در راستاي ترويج فرهنگ اهدای كتاب و كتابخواني و به منظور تامين منابع مورد نيازكتابخانه ها، 209 جلد كتاب توسط انتشارات فرهنگ اسلامي، ماهواره (طرح بابا كتابي) و انجمن آثار و مفاخر ايران به كتابخانه ي سالار شهيدان كركوند اهدا شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، در راستاي ترويج فرهنگ اهدای كتاب و كتابخواني و به منظور تامين منابع مورد نيازكتابخانه ها  209 جلد كتاب توسط انتشارات فرهنگ اسلامي، ماهواره (طرح بابا كتابي) و انجمن آثار و مفاخر ايران به ارزش تقریبی 28 میلیون ريال، به كتابخانه سالار شهيدان كركوند اهدا شد. 
گفتني است كتابهاي اهدا شده با موضوعات مذهبي و كودك و نوجوان هستند که پس از مراحل ثبت در دسترس علاقمندان كتابخانه قرار گرفت.   


 
کلمات کليدي
اهدای کتاب