فهرست

شهرستان فريدون شهر

با حضور مسئولين و شاعران مطرح شهرستان؛ مراسم بزرگداشت شهيد قاسم سليماني در كتابخانه سردار دلها برگزار شد با حضور مسئولين و شاعران مطرح شهرستان مراسم بزرگداشت شهيد قاسم سليماني در كتابخانه سردار دلها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره ‌کل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، همزمان با سومين سالگرد شهادت سردار دلها شهيد حاج قاسم سليماني مراسمي به منظور بزرگداشت اين شخصيت و قهرمان ملي در كتابخانه وحدت آباد فريدونشهر كه مزين به نام سردار دلها شده است و با حضور مسئولين و شاعران شهرستان برگزار شد.
در اين مراسم جعفري رييس اداره شهرستان فريدونشهر ضمن خير مقدم و گراميداشت سالروز شهادت سردارسليماني به بیان گزارشی از برنامه ها و مسابقات فرهنگي متعدد اجرا شده و در حال اجرا با موضوع شهيد سليماني در كتابخانه هاي شهرستان پرداخت.
وی همچنین پرداختن به موضوع شهيد سليماني را به عنوان اسطوره ملی
يك امر ضروري براي قشر نوجوان و جوان و دستگاههاي فرهنگي دانست.
در ادامه اين مراسم چند تن از شاعران فرهيخته و برجسته شهرستان به خوانش اشعار خود در مدح و رثاي شهيد سليماني پرداختند.