فهرست

شهرستان فريدون شهر

همزمان با روز كتاب، كتابخواني و كتابدار؛ از برترين هاي حوزه كتاب و كتابخواني شهرستان فريدونشهر تقدير شد همزمان با روز كتاب، كتابخواني و كتابدار از برترين هاي حوزه كتاب در كتابخانه آل ياسين تقدير شد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، روز سه شنبه 24 آبان ماه همزمان با روز كتاب، كتابخواني و کتابدار در كنار برگزاري نمايشگاه كتاب و اجراي برنامه هاي متنوع فرهنگي در كتابخانه آل ياسين با حضور شهردار شهرفريدونشهر ، رييس  شوراي اسلامی شهر و رييس اداره فرهنگ و ارشاداسلامي شهرستان  از  10 نفر از برترين هاي كتاب و كتابخواني كتابخانه مركزي فريدونشهر تجليل شد.
در اين مراسم ، جعفري سرپرست اداره كتابخانه هاي شهرستان  ضمن تبريك هفته كتاب و كتابخواني و تقدير و تشكر از فعالين عرصه كتاب و كتابخواني گزارشي از وضعيت كتاب و كتابخواني و مسائل و مشكلات كتابخانه ها ارائه نمود.
وی فضاي بسيار محدود كتابخانه مركزي شهرستان و نبود سالن مطالعه و عدم تكميل پروژه آل ياسين را مهمترين معضل فرهنگي شهرستان در حوزه كتاب و كتابخواني دانست و خواستار پيگيري جدي مسئولين شهرستان براي به سرانجام رسيدن اين پروژه شد.
در پايان از برترين هاي حوزه كتاب و كتابخواني در سه رده سني كودك، نوجوان و بزرگسال تقدير بعمل آمد.