فهرست

بازتاب اخبار

در جلسه انجمن كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان اردستان مطرح شد؛

برگزاری بيش از ۱۰۰۰ برنامه فرهنگي در كتابخانه هاي عمومي شهرستان اردستان

اولین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان اردستان در سال 1402 با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.