فهرست

بازتاب اخبار

آیین تکریم سرپرست و معارفه مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان

آیین تکریم عباس نعمتی، سرپرست و معارفه علی شاه‌نظری، مدیرکل کتابخانه های عمومی اصفهان برگزار شد.

جهت رویت بازتاب رسانه ای این خبر بر روی لینک های روزنامه کیمیای وطن، خبرگزاری جمهوری اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما و روزنامه راه مردم کلیک کنید.