فهرست

بازتاب اخبار

اهداي بيش از 750 نسخه كتاب به كتابخانه عمومي ابن مسكويه

در راستاي جشنواره «بحاركتاب، انواردانايي» بيش از 750 نسخه كتاب توسط مینو کاظمی عضو فعال به كتابخانه ابن مسكويه اهدا شد.

  جهت رویت بازتاب رسانه ای این خبر بر روی لینک خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کلیک کنید.