منو

فراخوان

روستاها و عشایر دوستدار کتاب

گزارش تصويري

گرامی‌داشت یاد و خاطره سردار دلها در کتابخانه‌های اصفهان

کتابخانه‌های عمومی شهرستان اصفهان با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی یاد و خاطره سردار دلها را گرامی داشتند.