منو

فراخوان

روستاها و عشایر دوستدار کتاب

گزارش تصويري

ويژه برنامه‌هاي روز پرستار در كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان شاهين شهر و ميمه

به مناسبت گرامي‌داشت روز پرستار برنامه هاي متنوع فرهنگي در كتابخانه هاي عمومي شهرستان شاهين شهر و ميمه برگزار شد.