اخبار داخلی
ديدار
1397/9/18 يكشنبه با هدف تسریع روند ساخت پروژه های کتابخانه ای صورت گرفت؛ دیدار سرپرست کتابخانه های عمومی اصفهان با معاون هماهنگی برنامه و بودجه استانداری سرپرست کتابخانه های عمومی اصفهان با هدف تسریع روند ساخت پروژه های کتابخانه ای با همایون ناطقی، معاون برنامه و بودجه استانداری اصفهان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان، امیر هلاکویی، سرپرست کتابخانه های عمومی اصفهان با هدف تسریع در روند ساخت پروژه های کتابخانه ای با همایون ناطقی، معاونت برنامه و بودجه استانداری اصفهان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، کمبود فضای مطالعه را یکی از مشکلات و موانع موجود در مسیر گسترش فرهنگ مطالعه دانست و اظهار داشت: در حال حاضر چندین پروژه کتابخانه ای در حال ساخت در استان وجود دارد که برخی از آنها بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که تکمیل و بهره برداری از آنها در گرو تامین اعتبارات است.

وی پیگیری جهت تسریع روند ساخت پروژه های کتابخانه ای استان را یکی از اولویت های اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان در جهت افزایش زیربنای فضای کتابخانه ای دانست.

همایون ناطقی، معاون برنامه و بودجه استانداری اصفهان نیز در این دیدار، اهمیت و نقش مطالعه و کتاب خوانی در رشد و ارتقای فرهنگ جامعه را یادآور شد و در خصوص پیگیری جهت رفع مسائل و مشکلات کتابخانه های عمومی استان قول مساعد داد.

وی همچنین بر ضرورت تسریع روند ساخت و تکمیل پروژه های کتابخانه ای استان تاکید کرد.

بيشتر