اخبار داخلی
موسوی گلپایگانی
1397/4/13 چهارشنبه از سوی انتشارات جهان ادیب و نشر قطره صورت گرفت؛ اهدای 165 نسخه کتاب به کتابخانه عمومی آیت الله العظمی موسوی گلپایگانی (ره) گوگد مسئول کتابخانه عمومی آیت الله العظمی موسوی گلپایگانی (ره) شهر گوگد از اهدای 165 نسخه کتاب از انتشارات جهان ادیب و نشر قطره به این کتابخانه خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان،  مهدی بیاتی؛ مسئول کتابخانه عمومی آیت الله العظمی موسوی گلپایگانی (ره) شهر گوگد  با اشاره به ارسال 66 عنوان کتاب از سوی انتشارات جهان ادیب و نشر قطره به این کتابخانه افزود : با پیگیری های صورت گرفته و مذاکره با ناشرین در راستای تامین منابع کتابخانه ، در حدود 165 نسخه کتاب به ارزش هفده میلیون و چهارصد و ده هزار ریال توسط این دو ناشر به کتابخانه اهدا شده است.
بيشتر