اخبار داخلی


1398/11/2 چهارشنبه جلسه انجمن شهرستان؛ برگزاري جلسه ي انجمن شهرستان مبارکه با حضور مدير كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مباركه برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، مديركل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني و بهبود وضعيت كتابخانه هاي عمومي ضمن ديدارو گفتگو با عصارزادگان فرماندارشهرستان، در جلسه انجمن كتابخانه هاي شهرستان مورخ 98/10/25حضور پيدا كرد.
عصار زادگان  نيز ضمن تشكر از زحمات و فعاليت هاي كتابداران عنوان كرد كتاب و كتابخانه ها نقش مهمي در افزايش آگاهي فردي و اجتماعي جامعه دارند.

وي گفت: اگر مجموعه هاي فرهنگي از جمله كتابخانه ها خوب حركت كنند و رسالت و اهداف فرهنگي خود را به درستي انجام دهند، مي توانند زمينه ساز انجام درست فعاليت هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي باشند و پر واضح است كه مديريت يك جامعه فرهنگي و اهل مطالعه بسيار راحت از مديريت جامعه اي با سطح پايين فرهنگ مطالعه است.

در اين ديدار امير هلاكويي، مدير كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان گزارشي از فعاليت‌هاي انجام شده در كتابخانه هاي عمومي استان ارائه كرد.

بيشتر