اخبار داخلی
1398/11/1 سه‌شنبه در راستاي گراميداشت مدافعان ميهن؛ برگزاري مراسم بزرگداشت سردارشهيد سپهبد قاسم سليماني در كتابخانه عمومي مجتهدالزمان بيدگلي با حضور اعضاي كتابخانه عمومي مجتهدالزمان بيدگلي، ياد و خاطره سردار شهيد سپهبد قاسم سليماني در كتابخانه عمومي، زنده گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، مراسم بزرگداشت سردار شهيد قاسم سليماني در كتابخانه عمومي مجتهدالزمان بيدگلي شهرستان آران و بيدگل برگزار گرديد.

در اين مراسم كه با سخنراني طلبه حوزه عليمه خواهران شهرستان همراه بود، مباني هنر مقاومت و ايثار شهداي مدافع سرزمين ايران براي اعضا تبيين گرديد.

در ادامه با اهداي پيكسل سردار سليماني از شركت كنندگان در اين مراسم تقدير گرديد. پايان بخش اين مراسم پذيرايي از اعضاي كتابخانه و شركت كنندگان در اين مراسم بود.

بيشتر