اخبار داخلی1398/10/30 دوشنبه در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني انجام شد؛ برگزاري فعاليت هاي فرهنگي متنوع در كتابخانه هاي عمومي شهرستان خوروبيابانك همزمان با هفته چهارم دي ماه در كتابخانه هاي عمومي شهرستان خوروبيابانك فعاليت هاي فرهنگي متنوعي برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، همزمان با هفته چهارم دي ماه فعاليت هاي فرهنگي متنوعي در راستاي ترويج  فرهنگ كتاب و كتابخواني در كتابخانه هاي عمومي شهرستان خوروبيابانك برگزار شد.

 

 تجليل از برندگان جشنواره رضوي در كتابخانه عمومي ولايت فرخي 

برگزاري كارگاه كاردستي دركتابخانه عمومي شهداي شهرخور

روز پنجشنبه مورخ 26 دي ماه 1398 در كتابخانه عمومي شهداي شهر خور كارگاه كاردستي برگزار شد. در اين جلسه ساخت گل به وسيله كاغذ رنگي به اعضا آموزش داده شد.

 

برگزاري نشست كتاب خوان مدرسه اي در مدرسه بركت توسط كتابخانه شهداي شهر خور 

روز يكشنبه مورخ 22 دي ماه 1398 در مدرسه بركت شهر خور نشست كتابخوان مدرسه اي برگزار شد. در اين جلسه كتاب هاي قصه هاي حيوانات در قرآن توسط دانش آموزان معرفي شد.

 

برگزاري كارگاه جمع خواني خواني در كتابخانه عمومي ميرزا ابوالحسن يغماي جندقي شهر جندق 

روز  چهارشنبه مورخ 25 دي ماه 1398 در كتابخانه عمومي ميرزا ابوالحسن يغماي جندقي شهر جندق كارگاه جمع خواني برگزار شد. در اين جلسه كتاب پرواز با پاراموتور توسط اعضا جمع خواني شد.

 

برگزاري نشست كتاب خوان مدرسه اي توسط كتابخانه عمومي ولايت فرخي در مدرسه حضرت فاطمه(س)

روز سه شنبه مورخ 24 دي ماه 1398 در مدرسه حضرت فاطمه (س) نشست كتاب خوان مدرسه اي برگزار شد. در اين جلسه كتاب هاي مي خواهم نماز بخوانم، حضرت فاطمه(س)، تشنه ديدار و ... توسط اعضا وكتابدار معرفي شد.

بيشتر