اخبار داخلی

1398/10/30 دوشنبه در راستاي گراميداشت مقام شهيد گرانقدر حاج قاسم سليماني؛ برگزاري برنامه جمع خواني كتاب حاج قاسم و دلنوشته هاي دانش آموزان مدرسه صالح ويژه برنامه جمع خواني كتاب حاج قاسم، به همراه اجراي دلنوشته دانش آموزان مدرسه صالح با همت كتابدار كتابخانه علامه طباطبايي در مدرسه صالح برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، همزمان با شهادت سردار بزرگ حاج قاسم سليماني، حكيمه علي عابدي كتابدار كتابخانه ي عمومي علامه طباطبايي شهرضا از برگزاري ويژه برنامه ي گراميداشت سردار شهيد حاج قاسم سليماني و اجراي برنامه دلنوشته ها توسط دانش آموزان كلاس ششم  مدرسه صالح خبر داد.

در اين برنامه با ذكر خاطراتي از كتاب حاج قاسم  از رشادت ها ،فداكاريها ، زندگي سردار شهيد حاج قاسم سليماني ياد شد و  دانش آموزان از ايشان به عنوان يك قهرمان ملي نام مي بردند . برنامه دلنوشته ها  كه صحبت دانش آموزان است  بسيار تاثير گذار و زيبا در وصف مقام سردار شهيد به مرحله اجرا در آمد.

بيشتر