اخبار داخلی
1398/10/24 سه‌شنبه از سوي خيرين صورت گرفت؛ اهداي يك دستگاه تلفن بي سيم به كتابخانه عمومي بقيه الله اعظم شهر سين از طرف خيرين يك دستگاه تلفن بي سيم به كتابخانه عمومي بقيه الله اعظم شهر سين اهدا گرديد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، از طرف خيرين  شهر سين، يك دستگاه تلفن بي سيم به مبلغ 280 هزار تومان به كتابخانه عمومي بقيه الله الاعظم اهدا گرديد.
بيشتر