اخبار داخلی1398/10/22 يكشنبه با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛ برگزاري فعاليت های فرهنگي متنوع در كتابخانه عمومی دانشوران داران به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، همزمان با چهارمين هفته از ماه دي ماه فعاليت هاي فرهنگي متنوعي در راستاي ترويج فرهنگ كتاب وكتابخواني در كتابخانه عمومي دانشوران داران برگزار گرديد. به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، همزمان با چهارمين  هفته از ماه دي ماه  فعاليت هاي فرهنگي متنوعي در راستاي  ترويج فرهنگ كتاب وكتابخواني در كتابخانه عمومي دانشوران داران برگزار گرديد.


1- بازديد مدرسه اي از كتابخانه  دانشوران

در مورخه 98/10/18تعداد 14  نفر ازدانش آموزان  دخترانه هفت تير  داران به همراه مربيان خود سركار خانم شريفي -صانعي-محمد صالحي بازديد نمودند.

2- نشست كتابخوان مدرسه اي

در مورخه 98/10/16 يا حضور سركار خانم غلامي كتابدار كتابخانه دانشوران داران ،ششمين  نشست كتابخوان مدرسه اي در مدرسه هفت تير داران برگزار گرديد .

در اين نشست 5نفر از دانش اموزان كلاس ششم به معرفي كتاب پرداختند.

3- نشست كتابخوان مدرسه اي

در مورخه 98/10/18 هفتمين نشست كتابخوان مدرسه اي  در مدرسه هفت تير داران وبا حضور دانش اموزان كلاس پنجم ودر مدرسه هفت تير برگزار گرديد. در اين نشست تعداد 5 نفر از دانش آموزان به معرفي كتاب هاي خود پرداختند.
بيشتر