اخبار داخلی
1398/9/9 شنبه بهبود منابع کتابخانه ای؛ اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی استان اصفهان در راستای بهبود منابع کتابخانه ای، 2494 جلد کتاب از طرف انتشارات قلم چی، به کتابخانه های عمومی استان اصفهان اهداء شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، در تاریخ 20 و 21 آبان ماه 1398 طی پیگیری های صورت گرفته تعداد 2494 جلد کتاب به 188 باب کتابخانه عمومی سطح استان اصفهان از طرف انتشارات قلم چی اهدا گردید.

در این طرح به طور متوسط 14 جلد کتاب به مبلغ کلی 117 ميليون 514 هزار تومان (مبلغ پشت جلدکتاب ها) به هر کتابخانه اهدا شد.

 
بيشتر