اخبار داخلی

1398/9/6 چهارشنبه در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛ فعاليتهاي فرهنگي متنوع كتابخانه هاي عمومي شهرستان لنجان در هفته آخر آبان ماه 98 برنامه هاي فرهنگي متنوعي در كتابخانه هاي عمومي شهرستان لنجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، همزمان با هفته آخر آبان ماه 98 برنامه هاي متنوع فرهنگي در كتابخانه هاي عمومي شهرستان لنجان برگزار شد.

 
برگزاري كلاس آموزش قرآن كريم در كتابخانه شهيد داريوش شهرياري موركان
پنجشنبه 30آبان 98 كلاس آموزش قرآن كريم در كتابخانه شهيد داريوش شهرياري موركان با حضور تعدادي از اعضاي نوجوان كتابخانه برگزار شد.

برگزاري كلاس قصه گويي به مناسبت هفته كتاب و كتاب خواني در كتابخانه شهيد داريوش شهرياري موركان
سه شنبه 28آبان 98 قصه گويي به مناسبت هفته كتاب و كتاب خوان در كتابخانه شهيد داريوش شهرياري موركان با حضور دانش آموزان برگزار شد.

بازديد مدرسه هاشمي نژاد به مناسبت هفته كتاب و كتاب خواني ازكتابخانه شهيد داريوش شهرياري موركان
شنبه 25 آبان98 بازديد مدرسه هاشمي نژاد به مناسبت هفته كتاب و كتاب خواني از كتابخانه شهيد داريوش شهرياري موركان با حضور دانش آموزان برگزار شد.

برگزاري حافظ خواني به مناسبت هفته كتاب و كتاب خواني در كتابخانه شهيد داريوش شهرياري موركان
دوشنبه 27 آبان ماه 98 حافظ خواني به مناسبت هفته كتاب و كتاب خواني در كتابخانه شهيد داريوش شهرياري موركان برگزار شد.

برگزاري شاهنامه خواني در كتابخانه شهيد داريوش شهرياري موركان
چهارشنبه 29 آبان98 برنامه شاهنامه خواني در كتابخانه شهيد داريوش شهرياري موركان با حضور دانش آموزان برگزار شد .

برگزاري نشست كتاب خوان به مناسبت هفته كتاب و كتاب خواني ازكتابخانه شهيد داريوش شهرياري موركان
شنبه 26 آبان98 نشست كتاب خوان به مناسبت هفته كتاب و كتاب خواني در كتابخانه شهيد داريوش شهرياري موركان با حضور دانش آموزان برگزار شد.

برگزاري جمع خواني در كتابخانه شهيد داريوش شهرياري موركان
سه شنبه 19آبان 98 جمع خواني در كتابخانه شهيد داريوش شهرياري موركان با حضور تعدادي از اعضاي نوجوان كتابخانه برگزار شد.

برگزاري كلاس قصه گويي در كتابخانه هنر و انديشه فولادشهر
كلاس قصه گويي روز پنجشنبه 30آبان 98 در كتابخانه هنر و انديشه برگزار شد. در اين جلسه سعي نموديم از پتانسيل مادران براي قصه گويي استفاده نماييم وكتاب "بازي با انگشت " براي بچه ها خوانده شد.كه علاوه بر فراگيري مطالب جذاب و مفيد  اوقات خوشي را در نيز كنار هم سپري نمودند.
برگزاري كارگاه كاردستي در كتابخانه هنر و انديشه فولادشهر
روز پنجشنبه 30آبان 98 كارگاه كاردستي با حضور اعضاي كودك و نوجوان در كتابخانه هنر و انديشه برگزار شد. در اين جلسه به منظور آموزش تغييرات آب و  هوايي هر فصل و  با توجه به سردشدن  هوا و ريزش برف و باران  ساخت آدم برفي كاغذي به آنها آموزش داده شد كه براي آنها بسيار لذت بخش بود.

برگزاري تور بازديد كتابخانه اي مهد شكوفه هاي قرآني-كتابخانه شهيد علم الهدي فولادشهر
روز شنبه 25 آبان 98  خردسالان مهد كودك شكوفه هاي قرآني از بخش كودك كتابخانه بازديد نمودند. در اين جلسه قصه گويي از كتاب" از همه متنفرم" براي آن ها انجام شد. كودكان با شيوه ي ثبت نام در كتابخانه و روش هاي انتخاب كتاب مناسب گروه سني خود با استفاده از راهنماي رنگي آشنا شدند.

برگزاري نمايشگاه كتاب به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني - كتابخانه شهيد علم الهدي فولادشهر
اين برنامه كه به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني برگزار گرديد، منابع مناسب جهت آشنايي با شيوه هاي مطالعه و روش هاي كتابخواني معرض ديد مخاطبان و مراجعان كتابخانه قرار گرفت.

برگزاري اولين جلسه ي "دوشنبه هاي كتابخواني" در باشگاه كتابخواني سرزمين شيرين

كتابداران كتابخانه شهيد علم الهدي با شركت در برنامه جام باشگاه هاي كتابخواني اقدام به ثبت باشگاه سرزمين شيرين در شبكه ترويج كتابخواني كردند و روزهاي دوشنبه هر هفته در مهد كودك سرزمين شيرين به قصه گويي و كتابخواني و فعاليت هاي بعد از آن براي كودكان مي پردازند. اين هفته در مهد كودك كتاب "چه مي بينم چه هست؟" براي كودكان خوانده شد و با استقبال زياد كودكان از اين كتاب روبرو شد. و سپس قصه "كلاغ سياه به سفر مي رود" براي آنها نقل شد و از آنها خواسته شد با توجه به مشخصاتي كه در طول داستان از شخصيت اصلي كتاب گفته شده است يك نقاشي بكشند. اين فعاليت به تقويت قواي شنيداري و تخيل كودكان بسيار كمك مي كند.
برگزاري نشست كتابخوان كتابخانه اي مدرسه اي همزمان با هفته كتاب و كتابخواني- كتابخانه شهيد علم الهدي فولادشهر
روز يكشنبه 26 آبان 98 راس ساعت 12و با حضور دانش آموزان دبيرستان توانا نشست كتابخوان كتابخانه اي مدرسه اي برگزار گرديد و طي آن به معرفي كتب مرتبط با روش هاي مطالعه و كتابخواني پرداخته شد. در اين جلسه كتاب هاي 31 روش براي علاقه مند كردن كودكان به مطالعه، شيوه هاي مطالعه، 99 راه براي اينكه بچه ها را عاشق خواندن نمائيم و رمان هاي كليدي جهان معرفي و در مورد آن ها نظرات به اشتراك گذاشته شد.

برگزاري كلاس نقاشي ويژه خردسالان در كتابخانه شهيد علم الهدي
كلاس نقاشي در روز دوشنبه مورخ 20 آبان 1398 ساعت17:30در كتابخانه شهيد علم الهدي برگزار گرديد كه طي آن به ارائه آموزش مدل هاي نقاشي كودكانه پرداخته شد. دراين جلسات تلاش بر آن است كه محتواي مطالب ارائه شده در كلاس قصه گويي با آموزش هاي كلاس نقاشي هماهنگ باشد تا از اين طريق راهي براي كمك به  پرورش قوه تخيل و حافظه بصري كودكان باشد.

برگزاري كلاس شعر كودكان - كتابخانه شهيد علم الهدي فولادشهر
اين برنامه كه در روز دوشنبه مورخ 20 آبان 1398 در ساعت 17بعدازظهر در كتابخانه شهيد علم الهدي انجام شد و طي آن به آموزش شعر خواني گروهي و تمرين شعر خواني فردي در جمع پرداخته شد. اين كلاس ضمن ايجاد زمينه آشنايي كودكان با شعر و ادبيات فرصتي جهت آشنايي با مهارت هاي زندگي و تقويت دايره لغات كودك مي باشد.

برگزاري كلاس قصه گويي كودكان - كتابخانه شهيد علم الهدي فولادشهر
اين برنامه كه در روز دوشنبه  مورخ 20 آبان 1398  در ساعت 16:30بعدازظهر در كتابخانه شهيد علم الهدي انجام شد و طي آن به قصه گويي از كتاب دايناسور عينكي پرداخته شد. اين كلاس ضمن ايجاد فرصتي براي آموزش مهارت هاي زندگي از طريق قصه، فرصتي جهت ايجاد فضايي شاد جهت آشنايي كودكان با فضاي كتابخانه مي باشد.

بيشتر