اخبار داخلی
1398/9/6 چهارشنبه همزمان با آغاز بيست و هفتمين دوره هفته كتاب؛ بازديد بخشدار، شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر دهق از كتابخانه عمومي شهداي شهر دهق بخشدار، شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر دهق، منطقه مهردشت شهرستان نجف آباد با كتابدار كتابخانه عمومي شهداي شهر دهق ديدار و گفتگو نمودند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، در تاريخ  پنجشنبه 23 آبان ماه 1398 و همزمان با آغاز بيست و هفتمين دوره هفته كتاب، مسئولين شهري و منطقه اي شهر دهق واقع در منطقه مهردشت شهرستان نجف آباد از كتابخانه عمومي شهداي شهر دهق بازديد و با كتابدار اين كتابخانه گفت و گو نمودند.

در اين بازديد، مهندس سعيد باقرپور بخشدار منطقه مهردشت، مهندس سيدرضا طباطبايي شهردار شهر دهق، زين العابدين علي عسگري عضو شوراي شهر دهق و مهدي بختياري مسئول دفتر بخشدار ضمن تبريك هفته كتاب، كتابخواني و كتابدار از زحمات سميه حسين هاشمي كتابدار كتابخانه تقدير نمودند.

بيشتر