اخبار داخلی


1398/9/6 چهارشنبه در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني و فرارسيدن هفته كتاب؛ بازديد امام جمعه شهر حبيب آباد از كتابخانه عمومي دين و دانش شهر حبيب آباد به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني، امام جمعه محترم شهر حبيب آباد از كتابخانه عمومي دين و دانش اين شهر بازديد نمود.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، در تاريخ 23 آبان ماه  ساعت 13 امام جمعه محترم شهر حبيب آباد  به مناسبت فرارسيدن هفته كتاب و كتابخواني از كتابخانه اين شهر بازديد نمود. در اين بازديد ايشان ضمن تشكر از كتابداران كتابخانه از بخشهاي مختلف كتابخانه بازديد نمودند و برنامه هاي هفته كتاب توسط كتابداران  به امام جمعه شهر اطلاع رساني شد.
بيشتر