اخبار داخلی1398/9/6 چهارشنبه به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني صورت گرفت؛ اجراي فعاليت هاي متنوع فرهنگي در هفته كتاب و كتابخواني (هفته دوم) توسط كتابخانه هاي عمومي شهرستان برخوار به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، در هفته كتاب و كتابخواني (هفته دوم) فعاليت هاي متنوع فرهنگي توسط كتابخانه هاي عمومي شهرستان برخوار به اجرا در آمد.

بازديد مدرسه ابتدايي دخترانه سادات  از كتابخانه عمومي كوثر شهر دولت آباد
در تاريخ 27 آبان ماه 98، مدرسه ابتدايي دخترانه سادات از كتابخانه عمومي كوثر شهر دولت آباد بازيد نمودند. در اين بازيد ابتدا كتابداران در خصوص نحوه عضويت در كتابخانه و چگونگي استفاده از منابع آن توضيحاتي براي كودكان ارائه دادند و در ادامه كودكان به بازي با بازي هاي فكري موجود در كتابخانه پرداختند.

بازديد كودكان پيش دبستاني و مهد كودك بهاران از كتابخانه عمومي كوثر شهر دولت آباد
در تاريخ 25 آبان ماه 98، به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني برنامه قصه گويي به همراه مسابقه نقاشي با حضور جمعي از كودكان پيش دبستاني و مهد كودك بهاران در كتابخانه كوثر دولت آباد برگزار گرديد. در اين برنامه داستان قهر اسباب بازيها ازكتاب " 30قصه 30شب" نوشته مژگان شيخي توسط كتابداران كتابخانه براي كودكان معرفي و قصه گويي شد.

بازيد مدرسه ابتدايي دخترانه زكيه از كتابخانه عمومي كوثر شهر دولت آباد
در تاريخ 28 آبان 98 مدرسه ابتدايي دخترانه زكيه از كتابخانه عمومي كوثر شهر دولت آباد بازيد كردند. اين بازيد با قصه گويي و جمع خواني از كتاب "محمد مثل گل بود" و همچنين كارگاه بازي همراه بود.

بازديد مدارس شهر سين از  كتابخانه عمومي بقيه الله الاعظم شهر سين 
به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني، دانش آموزان مدرسه شهيد مصطفي خميني و صفورا از كتابخانه بازديد كردند. در اين بازديدها ضمن معرفي قسمت هاي مختلف كتابخانه ، مسابقه نقاشي و انشانويسي بين دانش آموزان برگزار شد.

قصه گويي بمناسبت هفته كتاب و كتابخواني توسط كتابخانه عمومي بقيه الله الاعظم شهر سين
به مناسبت هفته كتاب و  كتابخواني، ن قصه گويي كتاب"من و پنگوئنم"  براي كودكان پيش دبستاني شهر سين برگزار شد كه با استقبال فراوان همراه بود.

برگزاري مسابقه انشانويسي توسط كتابخانه عمومي بقيه الله الاعظم شهر سين
در تاريخ 22 آبان ماه 98، به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني، مسابقه انشانويسي با موضوع كتاب بين دانش آموزان پايه هفتم مدرسه صفورا  در كتابخانه برگزار شد . به سه نفر از برگزيدگان به قيد قرعه جوايز فرهنگي اهدا خواهد شد.

برگزاري مسابقه نقاشي در كتابخانه عمومي بقيه الله الاعظم شهر سين
در تاريخ 28 آبان ماه 98، به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني، مسابقه نقاشي با موضوع آزاد بين اعضاي كتابخانه  برگزار گرديد . به 2 نفر از برگزيدگان به قيد قرعه جوايز فرهنگي اهدا خواهد شد.

حضور كتابداران كتابخانه ي عمومي مصباح الهدي شهر كمشچه بر سر مزار شهداي گمنام
در تاريخ 23 آبان ماه 98 همزمان با ايام هفته ي وحدت و هفته ي كتاب و كتابخواني، كتابداران كتابخانه ي عمومي مصباح الهدي شهر كمشچه به همراهي جمعي از اعضاي كتابخانه بر سر مزار شهدا گمنام اين شهر حضور يافتند و با قرائت فاتحه نام و ياد شهداي هشت سال دفاع مقدس را گرامي داشتند.

آموزش كاردستي به مناسبت هفته ي كتاب با حضور نونهالان مهد كودك آفرينش شهر كمشچه
در تاريخ 29 آبان ماه 98،  همزمان با هفته ي كتاب و كتابخواني، نونهالان مهد كودك آفرينش ضمن بازديد و آشنايي با قسمتهاي مختلف كتابخانه با  نحوه ساخت فرفره هاي كاغذي آشنا شدند.اين آموزش باعث تقويت مهارتهاي حركتي ظريف دست كودكان مي شود.

بازديد دانش آموزان مدرسه ابتدايي شهيد آقابابائي از كتابخانه عمومي مصباح الهدي شهر كمشچه
در تاريخ 28 آبان ماه 98 همزمان با ايام هفته ي كتاب و كتابخواني، دانش آموزان مدرسه ابتدايي شهيد آقابابائي از كتابخانه عمومي مصباح الهدي شهر كمشچه بازديد كردند. در اين بازديد كتاب" قصه ي ما مثل شد" نوشته محمد ميركياني به دانش آموزان معرفي و توسط دانش آموزان جمع خواني شد.

بازديد مدارس و مهدهاي كودك شهر كمشچه از كتابخانه ي عمومي مصباح الهدي شهر كمشچه
به مناسبت هفته ي كتاب و كتابخواني و به منظور ترويج فرهنگ مطالعه و ايجاد انگيزه در كودكان جهت عضويت و مطالعه كتاب ، دانش آموزان مدارس و مهدهاي كودك شهر كمشچه از كتابخانه ي مصباح الهدي بازديدكردند. در اين بازديد دانش آموزان با  نحوه ارائه خدمات  در كتابخانه آشنا شدند.

بيشتر