اخبار داخلی

1398/9/6 چهارشنبه بازديد مسئولين شهرستان؛ در جهت ترويج فرهنگ كتاب و كتاب خواني طي جلسه مشترك با رئيس محترم اسلامي شهردامنه وشهردار محترم اين شهرستان اقاي مهندس خليلي ضمن تبريك هفته كتاب واهدائ هديه جشن كتاب به شهردار محترم ، وضعيت نيم درصد وميزان بدهي شهرداري دامنه به كتابخانه علامه اميني دامنه بررسي گرديد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، در مورخه 98/09/03 طي جلسه مشترك با رئيس محترم اسلامي شهردامنه وشهردار محترم اين شهرستان اقاي  مهندس خليلي ضمن تبريك هفته كتاب واهدائ هديه جشن كتاب به شهردار محترم ، وضعيت نيم درصد وميزان بدهي شهرداري دامنه به كتابخانه علامه اميني دامنه بررسي گرديد .
بيشتر