اخبار داخلی
1398/9/6 چهارشنبه در راستاي گراميداشت هفته كتاب و كتابخواني؛ ديدار كتابداران و رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان بويين مياندشت با مسئولين شهرستاني به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني كتابداران و رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان بويين مياندشت با مسئولين شهرستاني به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني ديدار نمودند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌ هاي عمومي استان اصفهان، كتابداران و رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان بويين مياندشت با مسئولين شهرستاني به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني ديدار نمودند. 

در جلسه اي با معاونت آموزش و پرورش، ايشان  با ارائه راهكارهايي به تاثير همكاري كتابخانه ها و آموزش و پرورش جهت جذب دانش آموزان از اوان كودكي به كتاب و كتابخواني اشاره نمود و از كتابداران جهت تلاش براي ارتباط با مدارس دعوت بعمل آورد.

در جلسه كتابداران با فرماندار شهرستان، غلامحسين زالي، رئيس اداره كتابخانه هاي شهرستان به ارائه گزارش مختصر 5 ساله از وضعيت پيشرفت كتابخانه ها پرداخت و از همكاري فرماندار در پرداخت ها و ساخت كتابخانه مركزي شهرستان تقدير و تشكر نمود. در ادامه توسلي، فرماندار شهرستان ضمن تبريك هفته كتاب و كتابخواني با پيشنهاد تامين منابع كمك آموزشي و كلاس هاي آموزشي به اين جلسه خاتمه داد.

در طي بازديد فرمانده و پرسنل سپاه پاسداران شهرستان از كتابخانه، افراد بازديد كننده به صورت رايگان عضو كتابخانه شدند سپس از بخش هاي مختلف كتابخانه بازديد نمودند.

بيشتر