اخبار داخلی1398/9/6 چهارشنبه بيانيه گام دوم انقلاب و «نقش‌آفريني دانش‌آموزان» در اين موضوع؛ برنامه فرهنگي شهرستاني تبيين بيانيه گام دوم انقلاب در كتابخانه عمومي آيت الله محمدي (ره) شهرستان گلپايگان طي جلسه اي ضرورت تبيين نقش دانش آموزان در بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي در كتابخانه عمومي آيت الله محمدي (ره) شهرستان گلپايگان برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌ هاي عمومي استان اصفهان، در راستاي برنامه هاي هفته كتاب و كتابخواني ، طي جلسه اي  با حضور دانش آموزان دبيرستان شهداي پتروشيمي ضرورت تبيين نقش دانش آموزان در بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي در كتابخانه عمومي آيت الله محمدي (ره) شهرستان گلپايگان توسط آقاي فراست استاد دانشگاه برگزار گرديد. آقاي فراست در اين جلسه از دانش آموزان درخواست نمودند، كه بيانيه گام دوم انقلاب را بخوانند و نوجوانان و جوانان در گام دوم انقلاب حضور دارند. ايشان تاكيد كردند : بيانيه گام دوم انقلاب هفت سر فصل دارد و دانش آموز انقلابي بايد بداند چه گام هايي بردارد.دانش آموزان بايد نقش خود را در بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي بدانند و تحقق اين بيانيه بر عهده نوجوانان و جوانان اين كشور است.تشكل هاي دانش‌آموزي همچون سازمان دانش آموزي و بسيج دانش آموزي، مجلس دانش آموزي، شوراي دانش آموزي، امور تربيتي و ديگر تشكل هاي مرتبط با دانش آموزان خصوصاً دانش‌ آموزان مقاطع تحصيلي دوره اول و دوم متوسطه مي توانند در عملياتي كردن آنچه را كه مدنظر مقام معظم رهبري در حوزه جوانان و دانشجويان و دانش‌آموزان در اين بيانيه است مؤثر واقع شوند.دانش آموزان به عنوان سربازان ولايت، بيانيه گام دوم انقلاب را به عنوان منشور تربيتي چراغ راه خود مي بينند و با هدايت معلمان و مربيان خود در جهت تحقق اهداف آن گام مي نهند.
بيشتر