اخبار داخلی1398/8/30 پنجشنبه به مناسبت فرارسيدن هفته كتاب و كتابخواني؛ بازديد رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي از كتابخانه هاي عمومي شهرستان گلپايگان رياست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان گلپايگان از كتابخانه هاي شهرستان بازديد نمودند.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌ هاي عمومي استان اصفهان، به مناسبت فرارسيدن هفته كتاب و كتابخواني ، روز يكشنبه 26 آبان ماه ، آقاي احمدي رياست اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان  به همراه  آقاي بديعي رئيس محترم  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان  براي بازديد  كتابخانه ها و تبريك هفته كتاب وكتابخواني و  روز كتابدار در كتابخانه هاي عمومي  بانو واليه شجاع ، فاطميه و شهداي گلپايگان مراجعه نمودند .ايشان ضمن تبريك  اين هفته از زحمات كتابداران اين شهرستان  تشكر نمودند.
بيشتر