اخبار داخلی

1398/7/11 پنجشنبه بمناسبت روز آتش نشاني و ايمني صورت گرفت؛ برگزاري كارگاه آموزشي يك روزه آتش نشاني در كتابخانه عمومي بقيه الله الاعظم شهر سين كارگاه آموزشي آتش نشاني (اطفاء حريق) در كتابخانه بقيه الله الاعظم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، به منظور ارتقاء سطح آگاهي اعضاي كتابخانه ، كلاس آموزشي آتش نشاني(اطفاء حريق) در كتابخانه بقيه الله الاعظم برگزارشد.
 اين دوره يك روزه آموزشي، روز شنبه مورخ 6 مهرماه  با حضور مسئول آتش نشاني و  اعضاي كتابخانه در سالن مطالعه كتابخانه  برگزار شد.
شركت كنندگان با مهارتهاي ايمني و اطفاء حريق، انواع حريق و نحوه مواجهه باآن، انواع خاموش كننده ها و روش استفاده از آنها و نيز كاربرد انواع كپسولهاي اطفاء حريق آشنا شدند.
بيشتر