اخبار داخلی


1398/7/11 پنجشنبه درراستاي طرح بحار كتاب انوار دانايي؛ اهداي كتاب از سوي ناشرين و خيرين مختلف به كتابخانه هاي عمومي شهرستان برخوار به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، اهداي كتاب از سوي ناشرين و خيرين به كتابخانه هاي عمومي شهرستان برخوار صورت گرفت.

اهداي كتاب از طرف گروه هنرمندان تئاتر و تعدادي از خيرين شهر تهران به كتابخانه عمومي مولي الموحدين (ع) شهر خورزوق
در روز شنبه مورخ 6 مهر ماه آقاي عليرضا هايل مقدم به نمايندگي از گروه هنرمندان تئاتر و تعدادي از خيرين از شهر تهران دركتابخانه مولي الموحدين (ع) خورزوق حضور بهم رسانيده و جهت غني ساختن منابع كتابخانه، تعداد500 نسخه كتاب به ارزش 20ميليون ريال در موضوعات كودك و كمك درسي  را به  كتابخانه مولي الموحدين (ع) اهدا نمودند.

اهداي كتاب صحيفه سجادي و چادر نماز  به كتابخانه عمومي بقيه الله الاعظم شهر سين
از سوي خيرين  شهر سين تعدادي كتاب صحيفه سجاديه و تعداد چادر نماز بعنوان جايزه فرهنگي براي اعضاي شركت كننده در جشنواره رضوي به كتابخانه  بقيه الله الاعظم اهدا شد.

اهداي كتاب و بازي فكري  به كتابخانه عمومي بقيه الله الاعظم شهر سين
در راستاي گسترش فرهنگ كتابخواني و توسعه و تجهيز كتابخانه ها به منابع بيشتر،120 نسخه كتاب از انتشارات ستارگان درخشان و پيكانو  و تعدادي بازي فكري از سوي موسسه بازي اميد  به كتابخانه عمومي بقيه الله الاعظم اهدا شد.

بيشتر