اخبار داخلی
1398/7/11 پنجشنبه در راستاي جشنواره سراسري اهداي كتاب؛ اهداي كتاب از سوي نشر وزين خط سفيد به كتابخانه عمومي روح الامين گرگاب در راستاي برگزاري جشنواره سراسري اهداي كتاب، 34 نسخه كتاب كمك درسي و 14 سي دي آموزشي از سوي نشر وزين خط سفيد به كتابخانه عمومي روح الامين اهدا گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، با پيگيري ها و مكاتبات انجام شده با انتشارات سراسر كشور، 34نسخه كتاب و  و 14 سي دي آموزشي  از سوي نشر خط سفيد به كتابخانه عمومي روح الامين اهدا گرديد.

گفتني است آثار اهدايي پس از استعلام از نرم افزار سامان به مجموعه اضافه خواهد شد.

بيشتر