اخبار داخلی
1398/7/11 پنجشنبه در راستاي جشنواره سراسري اهداي كتاب؛ اهداي بازي فكري از سوي موسسه فكرانه به كتابخانه عمومي روح الامين تعداد 8 بسته بازي فكري از سوي موسسه بازي فكرانه به كتابخانه عمومي روح الامين اهدا گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، با پيگيري ها و مكاتبات انجام شده با موسسه فكرانه: توليد و عرضه كننده بازي هاي فكري تعداد 8 بسته بازي فكري به ارزش ريالي 2000000ريال به كتابخانه عمومي روح الامين ارسال شده است.

گفتني است، با توجه عضويت 80 درصدي كودكان و نوجوانان در كتابخانه، بازي هاي فكري اهدايي مي تواند در جذب مخاطب به ويژه قشر نوجوان و پر كردن اوقات فراغت، پرورش قدرت فكر و تخيل اعضاء، همراه با مطالعه كتاب موثر باشد.

بيشتر