اخبار داخلی1398/7/11 پنجشنبه نمايشگاه كتاب به مناسبت هفته دفاع مقدس؛ در راستاي تكريم هفته دفاع مقدس و ياد و خاطره شهدا برپايي نمايشگاه هفته دفاع مقدس در كتابخانه عمومي علوي
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، مسئول كتابخانه عمومي علوي در راستاي تكريم هفته دفاع مقدس و ياد و خاطره شهدا اقدام به پرپايي نمايشگاه هفته دفاع مقدس نمود.
بيشتر