اخبار داخلی1398/7/11 پنجشنبه در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني؛ برگزاري نشست كتابخوان كودك و نوجوان با محوريت هفته دفاع مقدس نشست كتابخوان كودك و نوجوان با محوريت هفته دفاع مقدس در كتابخانه علي بن امام محمد باقر(ع)كاشان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، كتابخانه علي بن امام محمد باقر(ع) كاشان اقدام به بر گزاري نشست كتابخوان كودك ونوجوان با موضوعيت دفاع مقدس نمود. در اين نشست 6 كتاب توسط كودكان ونوجوانان فعال كتابخانه معرفي شد  و توضيحاتي در مورد هفته فوق توسط خانم بهشتي نژاد ارائه گرديد. در پايان نشست، جشن پايان كلاس قرآن در دورشته حفظ وتجويد وروخواني با مربيگري آقاي محمد كميل ذراتي  كه در تابستان98 برگزار شده بود با همياري خيرين منطقه و با اهداء جوايز به  دانش آموختگان  وتقدير از مربيان همراه با پذيرايي در كتابخانه برگزار شد.
بيشتر