اخبار داخلی
1398/7/11 پنجشنبه غبار روبي و عطر افشاني گلزار شهداي قمصر؛ تكريم هفته دفاع مقدس همراه با غبارروبي و عطر افشاني گلزار شهدا غبار روبي و عطر افشاني گلزار شهداي قمصر با حضور مسئولين و كتابدار شهر قمصر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، به مناسبت فرا رسيدن هفته دفاع مقدس و گراميداشت ياد و خاطره شهداي هست سال دفاع مقدس گلزار شهداي قمصر با حضورتعدادي از مسئولين و اعضاكتابخانه عمومي قمصر عطر افشاني گرديد.
بيشتر