اخبار داخلی
1398/6/17 يكشنبه در راستاي اجراي جشنواره سراسري بحار كتاب انوار دانايي؛ اجراي جشنواره سراسري «بحار كتاب، انوار دانايي» در كتابخانه هاي عمومي شهرستان نجف آباد جشنواره سراسري «بحار كتاب، انوار دانايي» در كتابخانه هاي عمومي شهرستان نجف آباد در حال برگزاري است. به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، جشنواره سراسري «بحار كتاب، انوار دانايي» جهت غني سازي مخزن كتابخانه ها و خدمت رساني به قشر محروم در كتابخانه هاي شهرستان نجف آباد در حال برگزاري است. گفتني است كتابخانه هاي اين شهرستان در طول برگزاري اين جشنواره تاكنون بالغ بر 5000 جلد كتاب از ناشرين و اعضاي كتابخانه ها دريافت نموده اند.
بيشتر