اخبار داخلی


1398/6/14 پنجشنبه طرح ملي مهرباني در مهر؛ تهيه نوشت افزار اسلامي- ايراني و كتاب‌هاي كمك درسي براي كودكان و دانش آموزان طرح ملي مهرباني در مهر، جمع آوري نوشت افزار اسلامي-ايراني و كتاب هاي كمك درسي در كتابخانه عمومي ملامحسن فيض كاشاني (ره) اجرا شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، به دنبال برگزاري موفق پويش «بهار مهرباني» كه با هدف كاهش آلام مردم به ويژه كودكان، كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، پركردن اوقات فراغت و سرگرمي كودكان در مناطق سيل‌زده اجرا شد، طرح مهرباني در مهر به منظور تهيه نوشت افزار اسلامي- ايراني و كتاب‌هاي كمك درسي براي كودكان و دانش آموزان از ۲۰ تير تا ۳۰ مرداد ماه در كتابخانه عمومي ملامحسن فيض كاشاني برگزار شد. اين اقدام با توجه به نزديك شدن به سال تحصيلي جديد و به منظور تهيه نوشت افزار اسلامي- ايراني و كتاب‌هاي كمك درسي، در راستاي اولويت‌هاي نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور براي امداد فرهنگي و تأمين نيازهاي رواني كودكان و نوجوانان در مناطق سيل‌زده است.
بيشتر