اخبار داخلی
1398/6/14 پنجشنبه در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني؛ اجراي برنامه هاي متنوع فرهنگي دركتابخانه عمومي سيد محمد صدر شهرستان چادگان برنامه هاي متنوع فرهنگي درهفته اول شهريور ماه دركتابخانه عمومي شهرستان چادگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، برنامه هاي متنوع فرهنگي در هفته اول شهريور ماه دركتابخانه عمومي سيد محمدصدر شهرستان چادگان برگزار شد.

 

جمع خواني كتاب يك غنچه صد زخم در كتابخانه سيد محمد صدر با حضور نوجوانان

 

نمايش كتب ويژه محرم و شهادت امام حسين (ع) و سياه پوش كردن محوطه كتابخانه شهرستان چادگان

 

جمع خواني كتاب قصه هاي عاشورايي ويژه كودكان در بخش كودك كتابخانه سيد محمد صدرشهرستان چادگان

 

قصه گويي كتاب قيچي كه دنبال كار مي گشت در بخش كودك كتابخانه سيد محمد صدر شهرستان چادگان

 

دريافت كتب اهدايي از انتشارات بيان هدايت نور در راستاي جشنواره اهداي كتاب( بحار دانايي)

بيشتر