اخبار داخلی

1398/6/12 سه‌شنبه با هدف آموزش و ارتقاء مهارت قصه گويي كتابداران؛ برگزاري جلسه نهم دوره تخصصي آموزش قصه گويي در كتابخانه عمومي صائب اصفهان همزمان با 6 شهريورماه، جلسه هشتم دوره تخصصي قصه گويي، با حضور مسئولان اجرايي و كتابداران برگزيده استان در كتابخانه عمومي صائب شهر اصفهان برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، اين جلسه به سرپرستي اعظم بيگ لو، كارشناس مسئول برنامه ريزي، آمار و پژوهش اداره كل، تدريس حميد بكتاش، عضو هيئت علمي دانشگاه غيرانتفاعي سپهر اصفهان و  با حضور كتابداران منتخب استان اصفهان در تاريخ چهارشنبه 6 شهريور ماه در محل كتابخانه عمومي صائب شهر اصفهان برگزارشد. در اين جلسه تمرين هايي مانند: انجام حركات ورزشي، تمرين تقويت فن بيان و قصه گويي كتابداران برگزار شد.
بيشتر