اخبار داخلی

1398/5/22 سه‌شنبه به منظور غنی سازی منابع كتابخانه اي؛ اهدا 3000 نسخه كتاب به منظور غنی سازی منابع كتابخانه اي به منظور افزايش منابع كتابخانه اي 3000 كتاب با عناوين مختلف به كتابخانه عمومي استاد فضائلي اهدا شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، با پيگيري و مكاتبات آقاي جهانشاهي رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان سميرم تعداد 3000 كتاب با موضوعات كمك درسي،كودك و موضوعات مختلف به كتابخانه عمومي استاد فضائلي اهدا شد. اين اقدام جهت افزايش منابع كتابخانه هاي عمومي شهرستان و غني سازي منابع كتابخانه ها اهدا شد.
بيشتر