اخبار داخلی


1398/5/22 سه‌شنبه وقتي كودكان آموزش مي دهند؛ گزارش برگزاري كلاس هاي خلاقيت و قصه گويي توسط كودكان هميار كتابخانه كلاس خلاقيت و قصه گويي براي كودكان در كتابخانه عمومي آيت الله شريعت اين بار با آموزگاراني از جنس خود كودكان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، پس از گذشت يك سال و نيم از برگزاري مستمر  و منظم  كلاس هاي  هر پنج شنبه با خلاقيت  و قصه گويي در كتابخانه عمومي آيت الله شريعت؛ اين بار همياران مدرسان كلاس شدند.

تعدادي از همياران  كتابخانه كه از بين اعضاي فعال انتخاب شده اند و از شركت كنندگان هميشگي كلاس ها هستند ؛ داوطلب برگزاري كلاس ها براي كودكان شدند. كتابدار مسئول نيز ضمن تاييد  تجربه و آمادگي آنها براي اداره  كلاس ها، همكاري خود را  با آنها اعلام كرد. كارگاه آموزشي سرگرمي پنج شنبه 10 مرداد  با شادي و لذتي مضاعف براي كودكان برگزار شد. در اين جلسه حنانه صادقيان مسئوليت آموزش اوريگامي خرچنگ  را به عهده داشتند و سام فتحي نسب يكي ديگر از همياران كتابخانه جلسه قصه گويي كتاب " ما توي كتابيم" نوشته" مو ويلمس"  را به عهده گرفتند.
از مزيت هاي برگزاري اين جلسه ها توسط كودكان ايجاد شور و اشتياق بيشتر بچه ها براي حضور در كلاسهاي اوقات فراغت ،ايجاد رقابت سازنده در ميان كودكان براي افزايش توانايي هاي خود، افزايش اعتماد به نفس كودكان، پرورش خلاقيت و از همه مهم تر ايجاد حس صميميت كودكان با محيط كتابخانه را مي توان نام برد.
بيشتر