اخبار داخلی
1398/5/20 يكشنبه با هدف استفاده از پتانسيل خيرين كتابخانه ساز؛ كتابداران با انجمن خيرين كتابخانه ساز به گفتگو نشستند جلسه هم انديشي كتابداران با مسئولان انجمن خيرين كتابخانه ساز در خميني شهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، روز چهارشنبه مورخ 1398/05/09 نشست هم انديشي كتابداران فعال در قصه گويي با مسئولان انجمن خيرين كتابخانه ساز در سالن اجتماعات اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان خميني شهر برگزار شد. در آغاز مجتبي درويشي ضمن عرض خير مقدم، از تلاش و مشاركت همه همكاران در برگزاري جشنواره كتابخواني رضوي تشكر و قدرداني كرد. وي در ادامه درباره كيفيت جشنواره "بحار كتاب، انوار دانايي"، اجراي فاز دوم جشنواره "مادران قصه گو" و اختتاميه جشنواره كتابخواني رضوي صحبت نمود . مسئولان انجمن خيرين كتابخانه ساز نيز ضمن استقبال از برنامه هاي مطرح شده، نظرات و پيشنهادات خود را ارائه دادند و آمادگي خود را براي حمايت مالي و كمك به اجراي طرح بحار كتاب اعلام كردند. هم چنين كتابداران حاضر در جلسه درباره چگونگي و زمان شروع فاز دوم جشنواره "مادران قصه گو" صحبت كردند. در پايان با جمع بندي نظرات حاضرين مقرر شد اطلاع رساني گسترده جشنواره "بحار كتاب، انوار دانايي" در مساجد و حسينيه ها صورت گيرد و زمان شروع فاز دوم آموزش قصه گويي به مادران با مشاركت آموزش و پرورش مهر ماه باشد.
بيشتر