اخبار داخلی
1398/5/20 يكشنبه در راستاي ترويج فرهنگ اهداي كتاب؛ برگزاري نشست هم انديشي كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهرستان شهرضا نشست هم انديشي كتابدارن كتابخانه هاي عمومي با محوريت جشنواره بحار كتاب، انوار دانايي برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان نشست هم انديشي كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهرستان شهرضا در سالن اجتماعات كتابخانه علامه طباطبايي با حضور تمامي كتابداران شهرستان با محوريت جشنواره بحار كتاب، انوار دانايي برگزار گرديد.

در اين نشست خانم پورخاقان رييس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان شهرضا ضمن تبريك حلول ماه مبارك ذي الحجه و  اعياد پيش رو و خوشامد گويي به خانم سيما نادري ، كتابدار جديد شهرستان، و تشكر از كتابداراني كه در برگزاري جشنواره رضوي تلاش نمودند ،مواردي را پيرامون جلسه شوراي اداري مورخ 1398/5/8 بيان نمودند و فرمودند كه كتابخانه ها اكنون در دوره جديدي از رشد قرار گرفته اند و فعاليت يك كتابخانه محدود به بحث امانت و عضويت  نيست  بلكه  كتابداران با اجراي برنامه هاي فرهنگي و  كتابخواني  سعي و تلاش هر چه بيشتر در  جذب اعضا و منابع و معرفي  كتابخانه و خدمات آن داشته باشند.

در اين نشست خانم پورخاقان به هم فكري و تعامل كتابداران با يكديگر اشاره نمودند و از آنان خواستند  در ارتقاي خدمات كتابخانه به مراجعين تلاش كنند.

در اين نشست خانم پورخاقان به جشنواره اهداي كتاب با نام بحار كتاب، انوار دانايي اشاره نمودند و بيان كردند در دين ما هميشه به اهداي كتاب سفارش شده است و فرهنگ سازي براي اهداي كتاب ، يكي از بهترين روش ها براي ارتقاي سطح مطالعه و ترويج فرهنگ كتابخواني است و بايد اهدا كنندگان كتاب را به نحو مقتضي معرفي و تشويق كرد.

رييس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان شهرضا از كتابداران خواست تا تمام تلاش خود را جهت جذب منابع بيشتر به كتابخانه از طرف اعضا، ناشرين و خيرين داشته باشند و در اين جشنواره جهت آشنايي اعضاي كتابخانه با مرحوم علامه مجلسي نشست هاي كتابخوان و معرفي كتاب را برگزار نمايند.

بيشتر