اخبار داخلی1398/5/20 يكشنبه در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛ برگزاري برنامه هاي متنوع فرهنگي با ميزباني كتابخانه عمومي استاد فضائلي همزمان با نيمه اول مرداد ماه 1398 كتابخانه عمومي استاد فضائلي، با اجراي برنامه هاي فرهنگي متنوع ميزبان علاقه مندان به كتاب و كتابخواني شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، در نيمه اول مرداد ماه در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني، كتابخانه عمومي استاد فضائلي با اجراي برنامه‌هاي متنوع فرهنگي به شرح زير ميزبان علاقه مندان به كتاب و كتابخواني شد.

1- با حضور جمعي از اعضا كودك كتابخانه عمومي استاد فضائلي، قصه خواني در كتابخانه عمومي استاد فضائلي برگزار شد. در اين برنامه زهرا براتپور، كتابدار كتابخانه به خواندن كتاب نوزادي كه حرف ميزد نوشته بهروز رضائي كهريز پرداخت.سپس كودكان شركت كننده در اين برنامه كتاب هاي كلاغ و قابيل و كلاغ دم بريده را خواندند.

2- با حضور تعداي از دانش آموزان برنامه بلند خواني انجام شد.در اين برنامه شركت كنندگان كتابهاي آموزش مفاهيم علوم هل دادن، نوشته پاتريشيا وايت هاوس،بچه ها ،بزرگتر ها آنفلوآنزا نوشته سيد محمد طباطبائي و هديه تو نوشته مهري ماهوتي خوانده شد.

3-  با حضور جمعي از كودكان عضو كتابخانه استاد فضائلي روز 8 مرداد ،با خواندن كتاب زنگ آشپزي اعظم اسلامي با مشاركت هم سمبوسه پختند. در اين برنامه شركت كنندگان توضيحاتي در مورد غذاهايي كه از اين كتاب ياد گرفتند دادند.در اين برنامه شركت كنندگان با كار گروهي اشنا شدند.

4-  با حضور جمعي از جلسه معرفي كتاب برگزار شد.روز 7 مرداد كتابدار كتابخانه استاد فضائلي خانم بهراميان كتاب هدهد سفيد را براي شركت كنندگان معرفي كرد.

5-  نمايشگاه كتابي به مدت يك هفته با همت خانم مريم بهراميان كتابدار كتابخانه استاد فضائلي برگزار شد. در اين نمايشگاه كتابهاي پر مخاطب در معرض ديد عموم قرار گرفت.

بيشتر