اخبار داخلی1398/5/20 يكشنبه با هدف آموزش و ارتقاء مهارت قصه گويي كتابداران؛ برگزاري جلسه ششم دوره تخصصي آموزش قصه گويي در كتابخانه عمومي صائب اصفهان همزمان با 9 مرداد ماه، جلسه ششم دوره تخصصي قصه گويي، با حضور مسئولان اجرايي و كتابداران برگزيده استان در كتابخانه عمومي صائب شهر اصفهان برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، اين جلسه به سرپرستي اعظم بيگ لو، كارشناس مسئول برنامه ريزي، آمار و پژوهش اداره كل، تدريس حميد بكتاش، عضو هيئت علمي دانشگاه غيرانتفاعي سپهر اصفهان و  با حضور كتابداران منتخب استان اصفهان در تاريخ چهارشنبه 9 مرداد ماه در محل كتابخانه عمومي صائب شهر اصفهان برگزارشد. در اين جلسه تمرين هايي مانند: انجام حركات ورزشي، تمرين تقويت فن بيان و تلفظ صحيح صامت ها و مصوت هاي زبان فارسي و شكل صحيح تلفظ حروف انجام شد.

در پايان تعداي از كتابداران به قصه گويي پرداختند و شيوه ارائه آنان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

بيشتر