اخبار داخلی1398/4/19 چهارشنبه در راستاي افزايش دانش سازماني كتابداران؛ برگزاري كلاس آموزشي مديريت بحران توسط اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان برخوار كلاس آموزشي مديريت بحران توسط اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان برخوار و در محل كتابخانه عمومي مولي الوحدين (ع) شهر خورزوق برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، در تاريخ 17 تيرماه 98 ساعت 9 صبح، كلاس آموزشي مديريت بحران توسط اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان برخوار و در محل كتابخانه عمومي مولي الموحدين(ع) شهر خورزوق برگزار گرديد. در اين جلسه آموزشي كه با حضور كتابداران شهرستان برخوار و كتابداران شهرستان شاهين شهر  به اجرا در آمد، ابتدا جناب آقاي ملكي و جناب آقاي كثيري به عنوان كارشناسان آموزشي سازمان آتش نشاني شهرستان برخوار، به ارائه اطلاعاتي در خصوص اقدامات لازم براي جلوگيري و مقابله با بحران هايي نظير آتش سوزي و اطفا حريق به همراه نمايش فيلم و پاورپوينت پرداختند و در ادامه ي جلسه نيز سخناني توسط آقاي ملكي ايراد شد با اين مضمون كه يكي از اصول اساسي براي مقابله با بحران، آمادگي در مقابل آن مي باشد و شرط اوليه آن نيز تمركز همه نيروها در جهت ارتقا آگاهي هاي عمومي، احساس مسئوليت و جلب مشاركت عمومي در شرايط رويارويي با بحران به منظور كاهش آسيب پذيري مي باشد؛ چرا كه يكي از مهمترين عواملي كه عواقب بحران را تشديد مي كند، فقدان يا ناكافي بودن اطلاعات كافي در مورد خود بحران ها است. ايشان بيان داشتند كه آموزش كاركنان سازمان ها از بهترين شيوه هاي ارتقاي شاخص مديريت بحران است. در  ادامه اين جلسه نيز نحوه كار با كپسول آتش نشاني به صورت عملي در فضاي باز خارج از كتابخانه به كتابداران آموزش داده شد. اين جلسه در نهايت با حضور جناب آقاي جهانگيري كارشناس مسئول آموزشي سازمان هلال احمر شهرستان برخوار و ارائه اطلاعاتي در خصوص اقدامات لازم در مواقع بروز بلاياي طبيعي از جمله سيل و زلزله به پايان رسيد.
بيشتر