اخبار داخلی1398/4/19 چهارشنبه در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني؛ برگزاري دهمين و يازدهمين جلسه آموزشي آي مت در كتابخانه عمومي مولي الموحدين (ع) شهر خورزوق دهمين و يازدهمين جلسه آموزشي آي مت در كتابخانه عمومي مولي الموحدين (ع) شهر خورزوق برگزار گرديد. به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، در تاريخ16 و 18 تيرماه 98 ساعت 10،  دهمين و يازدمين  جلسه كلاس آي مت با هدف غني سازي اوقات فراغت كودكان دركتابخانه عمومي مولي الموحدين (ع) شهر خورزوق برگزار گرديد. د در اين جلسات آموزش جهت ها، شمارش ها، شبيه سازي وآموزش اشكال هندسي و تمرين كشيدن اشكال همراه با بازي به كودكان آموزش داده شد. تقويت مهارت هاي پايه مانند مشاهده كردن، فكر كردن، استدلال، برداشتن موانع خلاقيت و... در كودكان 3 تا 7 سال است.اين طرح ويژه كودكان 3تا 7سال است و براي اولين بار اين طرح در كتابخانه خورزوق اجرا مي گردد.
بيشتر