اخبار داخلی1398/4/19 چهارشنبه در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني انجام شد؛ برگزاري فعاليت هاي متنوع فرهنگي در كتابخانه هاي عمومي شهرستان خوروبيابانك به مناسبت آغاز دهه كرامت همزمان با هفته دوم تيرماه 1398 فعاليت هاي فرهنگي متنوعي در كتابخانه هاي عمومي شهرستان خوروبيابانك برگزار شد. گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، همزمان با هفته دوم تيرماه 1398 فعاليت هاي فرهنگي متنوعي در راستاي ترويج  فرهنگ كتاب و كتابخواني و آغاز دهه كرامت در كتابخانه هاي عمومي شهرستان خوروبيابانك برگزار شد.

برگزاري نشست كتاب خوان كتابخانه اي در كتابخانه عمومي شهداي شهر خور

روز سه شنبه مورخ 11 تيرماه 1398 در كتابخانه عمومي شهداي خور نشست كتاب خوان كتابخانه اي برگزارشد.

كتاب يك راز خوب توسط حديث هنري

كتاب نهالي براي مادرم فاطمه توسط مريم فيروزي

كتاب داستان هايي از امام علي توسط يكتا هنري

كتاب ماجراي سه پسر بچه توسط سميه رئيسي

برپايي نمايشگاه كتاب به مناسبت دهه كرامت در كتابخانه عمومي شهداي خور

ابتكار خلاقانه كتابدار كتابخانه عمومي شهداي خور با پذيرايي از مراجعان با رزق معنوي همزمان با دهه پر بركت كرامت در كتابخانه عمومي شهداي خور

برگزار ي كارگاه جمع خواني كتاب "داستان هايي از زندگي امام رضا عليه السلام" در كتابخانه عمومي شهداي شهر خور

روز پنجشنبه مورخ 13 تير همزمان با آغاز دهه كرامت در كتابخانه عمومي شهداي خور كتاب داستان هايي از زندگي امام رضا عليه السلام جمع خواني شد.

 برگزاري كارگاه كادرستي  در كتابخانه عمومي شهداي خور

 روز يكشنبه مورخ 9 تير در كتابخانه عمومي شهداي خور كارگاه كاردستي با حضور تعدادي از اعضا برگزار شد.

 برگزاري كارگاه كاردستي در كتابخانه عمومي ولايت فرخي

روز يكشنبه مورخ 9 تيرماه 1398 در كتابخانه عمومي ولايت فرخي كارگاه كاردستي با حضور تعدادي از اعضا برگزار شد. در اين جلسه بچه ها با آموزش كتابدار به ساخت جوجه كاغذي بر روي مقوا پرداختند.

 برگزاري نشست كتاب خوان كتابخانه اي همزمان با آغاز دهه كرامت در كتابخانه عمومي ولايت فرخي با موضوع امام رضا عليه السلام

روز پنجشنبه 13 تيرماه 1398 در كتابخانه عمومي ولايت فرخي نشست كتاب خوان كتابخانه اي برگزار شد. در اين جلسه كتابهاي زير معرفي شدند:

كتاب 10 قصه از امام رضا عليه السلام توسط حوريه رئيسي

كتاب خوش به حال قاسم توسط ريحانه پرهيزگار

كتاب روزي كه عيد من شد توسط حجت اسلامي

 كتاب داستان هايي از چهارده معصوم امام رضا عليه السلام توسط حسن راجي

كتاب مهمان خراسان توسط زينب فرخ
بيشتر